Đền Thượng Đức

Ngôi đền với truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời cũng như những đóng góp làm nên chiến thắng vang dội trong các cuộc kháng chiến của dân tộc thời nhà Trần.
21 tháng 6, 2023 bởi
Hiền

Đền Thượng Đức, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn là một công trình kiến trúc văn hóa tâm linh, tín ngưỡng cổ truyền của nhân dân làng Thượng Đức. Ban đầu có tên là đền Đức Hậu (nay là Đức Hậu II). Do ngôi đền hiện thuộc dân phố Thượng Đức, nên nhân dân gọi là đền Thượng Đức.


Đền Thượng Đức có nguồn gốc khởi dựng từ đầu thế kỷ XX, ban đầu chỉ là một ngôi miếu nhỏ thờ thổ thần, là nơi thờ tự vị thành hoàng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Theo các cụ bô lão nơi đây kể lại, vùng đất Hải Phòng là một trong những chiến địa gắn với thân thế, sự nghiệp của người anh hùng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.


Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông lần thứ hai, cửa biển Đồ Sơn là một căn cứ thủy quân của nhà Trần. Tại trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 1288, khi quân giặc tập kết ở các tuyến sông phía đông Hải Dương (vùng Hải Phòng ngày nay), Hưng Đạo Đại Vương bố trí các cánh quân đề phòng giặc và đích thân chỉ huy quân Đại Việt tấn công địch trên sông Bạch Đằng.

Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông đại thắng, Trần Quốc Tuấn được vua Trần Thánh Tông phong là Hưng Đạo Đại Vương, được vua Trần Anh Tông phong là Thái sư Thượng Quốc Công. Sau khi ông mất nhiều nơi lập đền thờ, suy tôn ông là Đức Thánh Trần. Nhân dân làng Đức Hậu xưa cũng rước sắc phong về thờ tỏ lòng ngưỡng vọng, nhớ ơn công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc.

Hiền 21 tháng 6, 2023
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ