Từ đường dòng họ Nguyễn Khắc

Không chỉ mang những giá trị vật chất đơn thuần mà hàm chứa trong nó những giá trị văn hóa phi vật thể có giá trị như văn bia, hình thức, nghi lễ thờ cúng...
17 tháng 8, 2023 bởi
Hiền

Từ đường họ Nguyễn Khắc thuộc Tổ dân phố Tiểu Bàng 2, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.


Về nguồn gốc khởi dựng ngôi từ đường từ khi nào, quy mô kiến trúc ra sao đến nay không ai còn nhớ rõ. Qua tấm văn bia tại di tích, tạo năm Dương Hòa 5 (1639), tiêu đề ghi: Trùng tu Đông Lỗ kiều tịnh miếu bi ký. Nội dung bia ghi lại việc trùng tu miếu cầu Đông Lỗ tại xã Tiểu Bàng do nhiều dòng họ và các bậc danh sĩ trong xã hưng công. Đặc biệt, đứng đầu danh sách hưng công có cụ thủy tổ dòng họ Nguyễn Khắc là cụ Nguyễn Khắc Minh tên tự là Đạo Diễn được lưu danh trên bia.


Từ đường họ Nguyễn Khắc là công trình kiến trúc được bảo tồn nguyên vẹn, có giá trị văn hóa tâm linh, tín ngưỡng cổ truyền của dòng họ, nổi bật là hệ thống văn bia từ thế kỷ 17; hình thức, nghi lễ thờ cúng của dòng họ thông qua tổ chức tiết lễ vào ngày 27 tháng Chạp và ngày 6 tháng Giêng hằng năm. Tại di tích Từ đường họ Nguyễn Khắc còn lưu giữ được những di vật có giá trị như bia đá tạo năm Dương Hòa 5 (1639); một số đại tự, câu đối có niên đại thời Nguyễn đầu thế kỷ 20; long ngai, lọi lục bình, bài vị… niên đại thời Nguyễn thế kỷ 19, 20…


Hiền 17 tháng 8, 2023
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ