Từ đường họ Nguyễn Văn

Không chỉ đơn thuần tôn thờ các bậc tiên tổ của dòng họ mà còn là nơi thờ một danh tướng Nguyễn Quang Thực triều Tây Sơn.
21 tháng 6, 2023 bởi
Du lịch Đồ Sơn

Người Việt Nam có câu ca dao "Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn". Câu ca dao đó nói lên đạo lý "Hiếu - nghĩa" của con cháu đối với tổ tiên. Xuất phát từ đạo lý đó, ở hầu hết các làng quê Việt Nam, nhân dân đã tổ chức ngày lễ giỗ tổ các họ phái và xây dựng các nhà thờ, lăng miếu để tưởng niệm các bậc tiền nhân. Nhà thờ tổ họ Nguyễn Văn, phường Bàng La, quận Đồ Sơn là tên gọi của di tích. 


Từ đường họ Nguyễn Văn nằm ở khu văn hóa Tiểu Bàng, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Từ đường được xây dựng hơn 200 năm trước và tu sửa lại vào năm 1998. Đây là nơi thờ tướng quân Nguyễn Văn Thức, một vị tướng thân cận của vua Quang Trung và là Tổ thượng của dòng họ Nguyễn Văn. 


Từ đường được xây dựng trên diện tích hơn 400 m2 với 2 phần chính: khu lăng mộ tướng quân Nguyễn Văn Thức và khu điện thờ chính. Sau khi lên ngôi vào năm 1778, vua Quang Trung ban cho những người thân cận chữ Quang làm tên đệm. Từ đó Tổ thượng Nguyễn Văn Thức đổi thành Nguyễn Quang Thực, hiệu danh là Pháp Toàn. Quang Trung chọn tướng quân Nguyễn Quang Thực đóng giả quốc vương, sang yết kiến và dự lễ mừng thọ 80 tuổi của vua Càn Long. 


Năm 1792, vua Quang Trung bạo bệnh qua đời. Nguyễn Quang Thực rời bỏ quyền bính, xuôi về dòng sông Văn Úc tới vùng đất Đại Bàng hoang vắng, thay tên đổi họ, dựng lên vùng đất Bàng La ngày nay. Sau khi ông qua đời, con cháu xây dựng bia mộ, từ đường trên chính mảnh đất nơi ông sinh sống. Cho tới ngày nay, mộ phần của tướng quân Nguyễn Quang Thực vẫn được đặt tại khu từ đường dòng họ Nguyễn Văn ở khu văn hóa Tiểu Bàng, phường Bàng La, quận Đồ Sơn. 


Từ đường họ Nguyễn Văn đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh thành. Nơi đây trở thành nơi sinh hoạt tinh thần, giáo dục truyền thống, lòng yêu quê hương đất nước của con cháu trong họ Nguyễn Văn. 

Du lịch Đồ Sơn 21 tháng 6, 2023
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ