Đồ Sơn:Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024

19 tháng 1, 2024 bởi
Văn hóa du lịch Đồ Sơn

Sáng 19/01, UBND quận Đồ Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai thực hiện Nghị quyết của Quận ủy, HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng quận năm 2024 và phát động phong trào thi đua năm 2024. Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, UBND quận Đồ Sơn công bố các Quyết định của UBND quận về giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; giao dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước; Chương trình công tác năm; Chương trình hành động thực hiện chủ đề năm của thành phố, chủ đề năm của quận; Chỉ thị về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024.

Đồng chí Trần Khắc Kiên, Chủ tịch UBND quận phát biểu

Năm 2023, công tác khen thưởng tại quận Đồ Sơn được quan tâm thực hiện theo đúng quy định, quy trình, đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác; chất lượng khen thưởng thường xuyên, chuyên đề, đột xuất từng bước được nâng cao, kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước; các cụm, khối thi đua, cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ chính trị, coi thi đua là động lực tích cực để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng được giao.


Đồng chí Bùi Hùng Thiện, Bí thư Quận ủy Đồ Sơn phát biểu.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2024, quận Đồ Sơn đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao; phát hiện những vướng mắc, bất cập, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện để có hình thức thi đua phù hợp, hiệu quả. Cùng với đó, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thi đua, khen thưởng, tập trung vào các điểm nóng, đột phá của quận, các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức đoàn thể, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia vào các phong trào thi đua nhằm đem lại kết quả và thành tựu, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao tặng Cờ thi đua cho các đơn vị.
Nhân dịp này, UBND thành phố tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể; tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 14 tập thể; tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 12 cá nhân, 2 doanh nghiệp và 6 hộ gia đình của quận có thành tích xuất sắc trong năm 2023. UBND quận Đồ Sơn cũng tặng nhiều danh hiệu, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.
Tại Hội nghị, UBND quận Đồ Sơn phát động phong trào thi đua; các đơn vị, địa phương ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2024.

Nguồn haiphong.gov.vn

trong Tin tức
Văn hóa du lịch Đồ Sơn 19 tháng 1, 2024
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ