Liên hệ

Hãy liên hệ khi bạn gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến trang thông tin của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi trong thời gian sớm nhất.

  • Phòng Du lịch Văn hóa và Thông tin Quận Đồ Sơn
  • Số 195 Lý Thánh Tông • Quận Đồ Sơn • Thành phố Hải Phòng
  • ​0225.3.599.898
  • doson.dlvhtt@haiphong.gov.vn