Giải chạy Marathon VnExpress Hải Phòng - Đồ Sơn năm 2023

Đăng ký đã đóng

- Quy mô: Cấp Quốc gia, với 10.000 vận động viên tham gia các cự ly 5km, 10km, 21km và 42 km.

- Chủ trì: Báo điện tử VnExpress; Phòng Du lịch, Văn hoá & TT; Công ty Cổ phần Đầu tư & Du lịch Vạn Hương.

- Phối hợp: Sở Du lịch; Sở Văn hoá và Thể thao; Các đơn vị liên quan;

- Thời gian: Dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm 2023 

- Địa điểm khai mạc và bế mạc: Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng

Ngày & Giờ
Thứ Sáu tháng 12 01, 2023
Bắt đầu - 14:30 (Asia/Saigon)
Chủ Nhật tháng 12 31, 2023
Kết thúc - 14:30 (Asia/Saigon)
Nhà Tổ chức

Du lịch Đồ Sơn

--Du lịch Đồ Sơn--
CHIA SẺ

Tìm hiểu mọi người thấy và nói gì về sự kiện này, và tham gia vào các cuộc thảo luận.