LỄ AN VỊ HÔ THẦN NHẬP TƯỢNG ĐỨC NAM HẢI THẦN VƯƠNG

Đăng ký đã đóng
LỄ AN VỊ HÔ THẦN NHẬP TƯỢNG ĐỨC NAM HẢI THẦN VƯƠNG

LỄ AN VỊ HÔ THẦN NHẬP TƯỢNG 
ĐỨC NAM HẢI THẦN VƯƠNG
🗓️ Thời gian: Chiều thứ Ba ngày 6/6/2023 (tức ngày 19/4 năm Quý Mão )
📍 Địa điểm: Đảo Hòn Dấu - Đồ Sơn- Hải Phòng
💥💥💥Đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂t, Để thuận tiện cho buổi Lễ, Ban tổ chức trân trọng thông báo tới toàn thể 
nhân dân và du khách 𝟑 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆:
📍𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐯𝐞́ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐂𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐇𝐨̀𝐧 𝐃𝐚̂́𝐮 𝐫𝐞𝐬𝐨𝐫𝐭
📍𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐭𝐡𝐮 𝐩𝐡𝐢́ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚𝐦 𝐭𝐡𝐚̆́𝐧𝐠 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚 đ𝐚̉𝐨 𝐇𝐨̀𝐧 𝐃𝐚̂́𝐮
📍𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐯𝐞́ 𝐭𝐚̀𝐮 𝐭𝐡𝐮𝐲̉
📣Trân trọng kính mời chư tôn đức, quý vị đại biểu, khách quý, nhân dân và du khách về dự lễ an vị tượng Đ𝐔̛́𝐂 𝐍𝐀𝐌 𝐇𝐀̉𝐈 𝐓𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐕𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 tại đền thờ Nam Hải Thần Vương, đảo Hòn Dấu, Đồ Sơn.