Lễ dâng hương, cầu siêu và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đoàn tàu Không số

Đăng ký đã đóng

- Chủ trì: Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn, Công ty TNHH Liên doanh du lịch Quốc tế Hải Phòng.

- Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian: Dự kiến tổ chức vào ngày 26/8/2023 (tức ngày 11/7 năm Quý Mão)

- Địa điểm: Di tích lịch sử Bến tàu Không số (K15)


Ngày & Giờ
Thứ Bảy tháng 8 26, 2023
08:30 11:30 (Asia/Saigon)
Địa điểm

Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn

--Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn--
--Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn--
Xem chỉ đường
Nhà Tổ chức

Du lịch Đồ Sơn

--Du lịch Đồ Sơn--
CHIA SẺ

Tìm hiểu mọi người thấy và nói gì về sự kiện này, và tham gia vào các cuộc thảo luận.