Ngày chạy gây quỹ "Nâng bước em tới trường" Run For Kids Đồ Sơn 2023

Đăng ký đã đóng
Ngày chạy gây quỹ từ thiện "Nâng bước em tới trường" 
Run For Kids Đồ Sơn 2023


CHẠY MARATHON TẠI ĐỒ SƠN - GÂY QUỸ XÂY TRƯỜNG CHO TRẺ EM VÙNG CAO 

Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới từ những bước chạy

Tôi muốn mọi trẻ em Việt Nam đều được đến trường

Tôi muốn thay đổi tương lai đất nước này bằng việc đầu tư vào trẻ em hôm nay. 

Hãy xỏ giày và chạy cùng chúng tôi trong chương trình Maraton tại Đồ Sơn để gây quỹ thiện nguyện xây trường cho trẻ em vùng cao của cộng đồng doanh nghiệp Giá tốt Việt Nam  

_ Thời gian: Ngày 11 và 12 tháng 11 năm 2023 (Thứ 7, Chủ nhật)

_ Địa điểm: Quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

 


*) Các cự ly của Ngày chạy:

_ Cự ly 5km

_ Cự ly 10km

_ Cự ly 21km

*) Bảng giá vé chi tiết cho các cự ly chạy:


*) Một số hình ảnh Teaser tại Đồi Rồng Đồ Sơn:
*) Link đăng ký tham gia sự kiện Run For Kids Đồ Sơn 12/11/2023: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6dKZMFpD5oxYFJWGEbX_hBzQGwEFAEgS4c

YZZw7xO4uooxw/viewform?usp=pp_url .


Hãy để yêu thương tiếp tục nối dài


Let’s Run with me - Vì một tương lai tất cả trẻ em Việt Nam đều được đến trường


Đồ Sơn 12/11/2023


Ngày & Giờ
Thứ Bảy tháng 11 11, 2023
Bắt đầu - 05:30 (Asia/Saigon)
Chủ Nhật tháng 11 12, 2023
Kết thúc - 12:00 (Asia/Saigon)
Nhà Tổ chức

Du lịch Đồ Sơn

--Du lịch Đồ Sơn--
CHIA SẺ

Tìm hiểu mọi người thấy và nói gì về sự kiện này, và tham gia vào các cuộc thảo luận.